• Om produksjonen av mel og olje av sild og lignende fisk. En sammenligning mellem Norge og andre land 

   Flood, Einar (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 1, Research report, 1936)
  • Virkningen av frysehastighet, lagringstemperatur og råstoffets friskhet på kvaliteten av frossen fisk 

   Notevarp, Olav; Heen, Eirik (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 2, Research report, 1938)
  • Studier over den døde fiskemuskulatur og dens forandringer under lagring. I. Kjemiske og bakteriologiske undersøkelser 

   Notevarp, Olav; Hjorth-Hansen, Sverre; Karlsen, Olaf (Olaf Karsti) (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 3, Research report, 1942)
   Der er gitt en oversikt over tidligere undersøkelser av fisk og dens holdbarhet under lagring, over fiskens sammensetning og dens bakteriologi, fiskemuskulaturens oppløselighetsforhold i vann og de prosesser som foregår ...
  • Studier over den døde fiskemuskulatur og dens forandringer under lagring. II. Fysikalsk-kjemiske undersøkelser 

   Hjorth-Hansen, Sverre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 4, Research report, 1943)
  • Undersøkelser vedrørende sildoljeindustrien. Utbyttet av olje og mel ved forskjellige oppvarmingsbetingelser og råstoff 

   Notevarp, Olav; Tornes, Eilif (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 5, Research report, 1943)
   Der er utført i alt 100 laboratorieforsøk og 7 fabrikktekniske forsøk for å undersøke virkningen av forskjellig oppvarming av sild før den underkastes pressing for olje- og melutvinning. Samtidig er virkningen av en rekke ...
  • Undersøkelser over analysemetoder for ammoniakk og metylaminer i fisk 

   Hjorth-Hansen, Sverre; Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 6, Research report, 1947)
   Nesten alle som anvender en objektiv bedømmelsesmetode som støtte for organoleptiske iakttagelser av fisks ferskhet har valgt bestemmelse av flyktig N. Dette er et samlebegrep for ammoniakk og metylderivatene av denne. En ...
  • Undersøkelser av produksjonsprøver av medisintran 1937 til 1946 

   Notevarp, Olav; Bratland, Axel; Bjørsvik, Ernst (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 7, Research report, 1950)
   437 samples collected from the Norwegian cod liver oil production in the years 1937 to 1946 have been examined for blue value, free fatty acid, Kreis value and refractive index. In addition other data such as weight of the ...
  • Lysbrytningen (n 20/D) i det uforsåpbare av rene gadustraner 

   Aure, Lars; Trøen, Edward (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 11, Research report, 1951)
   In the cod and coalfish liver oils investigated, the vitamin A content increased with increasing amounts of unsaponifiable matter. A relative increase in per cent of unsaponifiable matter paralled about half as much relative ...
  • Anvendelse av mikrodiffusjon og vakuumdestillasjon ved bestemmelse av flyktig N og urinstoff N i fisk 

   Hjorth-Hansen, Sverre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 2, Research report, 1951)
   Being quantitatively equal the two independent analytical manners of proceeding, viz. distillation in vacuo and microdiffusion after the Conwayprinciple, are recommended for the estimation of different forms of volatile N ...
  • Innholdsfortegnelse Vol. 1 

   Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;, Research report, 1951)
  • Undersøkelse av torskelever fra Vest-Grønland 1949. 

   Aure, Lars; Kløkstad, Hans (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 8, Research report, 1951)
   1. Torsken ved Vest-Grønland vokser senere enn vanlig etter at den er blitt kjønnsmoden. Hanfisken er ca. 5 cm lengere enn hunfisk av samme alder. Gjennomsnittsalderen var høy - 11.85 år - og lengden 77.2 cm. 2. Leveren ...
  • Antiharskningsmidler for medisintran 

   Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 10, Research report, 1951)
   Av de undersøkte antioksydasjonsmidler er det bare gallatene og vitamin C (ascorbinsyre), som hva harskningshemmende evne og nøytral smak angår, kan ansees brukbare for medisintran. Ekvimolekylære mengder av gallatene ga ...
  • Vitamin A-innhold i håkjerringtran produsert i 1948 

   Aure, Lars; Kløkstad, Hans (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 8, Research report, 1951)
   Vitamin A-innholdet i håkjerringtraner fra fangst utenfor Finnmark, i Barentshavet og ved vest-Grønland er temmelig ens, med ekstinksjoner (E3265Å) fra ca. 1.0 til 1.4 tilsvarende ca. 1900 til 2700 internasjonale enheter ...
  • Vitamin A i innvoller av torsk og sei. 

   Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 1, Research report, 1951)
   Mengden av blindtarmer i Lofot-torsk er ca. 1,26 g/100 g av rundvekten, og fettinnholdet ca. 1,82 g/100 g blindtarm. Fettets vitamin A-innhold bestemtes til 29.000 internasjonale enheter vitamin A pr.g., tilsvarende 525 ...
  • Nye skjermete indikatorer 

   Hjorth-Hansen, Sverre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 4, Research report, 1952)
   Absorpsjonsmaksima er bestemt for 3 indikatorer i ren og skjermet tilstand. Indikatorene dekker et større pH-område og xylen-cyanolblått FF er brukt som skjerm. Fordelen ved å bruke skjermete indikatorer er at det er meget ...
  • Bestemmelse av vitamin A i traner og vitaminoljer. En sammenliknende undersøkelse av forskjellige metoder 

   Brækkan, Olaf R.; Lambertsen, Georg (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 9, Research report, 1952)
   Since the World Health Organizations subcomittee on Fat-Soluble Vitamins published their recommendations for the determination of vitamin A (21), new methods based on their recommendations have been adopted by U.S.P. XIV ...
  • Undersøkelse av sildemel framstilt etter forskjellige tørkemetoder 

   Aure, Lars; Bakken, Kåre; Jebsen, Jens Wohl (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 8, Research report, 1952)
   For å få et innblikk i om man ved kjemiske undersøkelser kan slutte seg til om et sildemel har vært for sterkt påkjent under tørkingen, er det gjort en del analyser av presskake og mel umiddelbart etter framstillingen og ...
  • Traners Resistens mot Harskning 

   Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 3, Research report, 1952)
  • Undersøkelser av "helmel" 

   Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 6, Research report, 1952)
   "Whole-meal" is a term used for herring produced in such a way as to incorporate the solid matter of the "stick water" into the meal. Feeding experiments have showed that "whole meal" contains the same growth stimulating ...
  • Anvendelse av impregnerte papirsekker for å hindre varmgang i sildemel. 

   Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 7, Research report, 1952)
   BUTLER1 found that almost no heating could be observed in herring meal packed in impregnated, airtight paper bags. The present paper reports from application of this method to meal produced from Norwegian summercaught ...