Show simple item record

dc.contributor.authorOlafsen, Jan A.
dc.contributor.authorLosnegard, Norvald
dc.contributor.authorBakken, Kåre
dc.date.accessioned2013-05-24T07:35:40Z
dc.date.available2013-05-24T07:35:40Z
dc.date.issued1973
dc.identifier.issn0078-186x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/130569
dc.description.abstractDet er foretatt kartlegging av kvikksølvinnholdet i en kolleksjon skrei fra Lofoten, samt en kolleksjon vårtorsk fra Finnmark. Prøvene er oppsluttet med svovelsyre/salpetersyre og vanadiumpentoksyd som katalysator, og kvikksølvinnholdet er registrert ved flammeløse atomabsorpsjon. Metodikken er fullstendig beskrevet under «Materialer og metoder». Kvikksølvets fordeling mellom forskjellige organer og muskeltyper er fastlagt, likeledes forholdet mellom vekt og kvikksølvinnhold. Alle analyser viser et meget lavt kvikksølvnivå, med høyeste verdi på 0,20 ppm. Når det gjelder skrei, er det analysert 32 individer av størrelse 4,0-23,0 kg (middel 9,3 kg). Kvikksølvinnholdet ligger her i området 0,06-0,20 ppm (middel 0,10 ± 0,007 ppm). Analysene viser videre at spord, midtstykke og nakkestykke har noenlunde samme kvikksølvinnhold, muligens med noe høyere verdier i nakkestykket. Mørk muskel har et markert lavere innhold enn lys muskel (50-60%), mens rogn og melke ligger på et svært lavt nivå. Av vårtorsk er det analysert 36 individer fra 1,0-25,3 kg (middel 5,0 kg), og kvikksølvinnholdet varierer fra 0,02-0,17 ppm (middel 0,08 ± 0,006 ppm). Også når det gjelder vårtorsk, ligger verdiene for mørk muskel atskillig lavere enn for lys muskel (60%). Det samme gjelder her leveren, mens skinnet har et svært lavt innhold av kvikksølv. Hos vårtorsken er det funnet en positiv korrelasjon mellom vekt og kvikksølvinnhold, mens denne sammenheng ikke kommer tydelig frem når det gjelder skrei.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFiskeridirektoratetno_NO
dc.relation.ispartofseriesFiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 13
dc.titleAnalyse av kvikksølv i skrei og vårtorsk ved flammeløs atomabsorpsjonno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fisheries technology: 924no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record