• Analyse av kvikksølv i skrei og vårtorsk ved flammeløs atomabsorpsjon 

   Olafsen, Jan A.; Losnegard, Norvald; Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 13, Research report, 1973)
   Det er foretatt kartlegging av kvikksølvinnholdet i en kolleksjon skrei fra Lofoten, samt en kolleksjon vårtorsk fra Finnmark. Prøvene er oppsluttet med svovelsyre/salpetersyre og vanadiumpentoksyd som katalysator, og ...
  • Anvendelse av impregnerte papirsekker for å hindre varmgang i sildemel. 

   Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 7, Research report, 1952)
   BUTLER1 found that almost no heating could be observed in herring meal packed in impregnated, airtight paper bags. The present paper reports from application of this method to meal produced from Norwegian summercaught ...
  • Trimetylaminoksydets og urinstoffets reaksjoner under lagring av saltvanns-bruskfisk og -benfisk 

   Hjorth-Hansen, Sverre; Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 5, Research report, 1952)
   Ved undersøkelser over holdbarheten av brugde, håbrand og laks ved temperaturer like ved 0° C (- 1° C og den temperatur som oppnås ved dekking med is) kunne påvises at der omsettes større mengder urinstoff og trimetylaminoksyd ...
  • Undersøkelse av sildemel framstilt etter forskjellige tørkemetoder 

   Aure, Lars; Bakken, Kåre; Jebsen, Jens Wohl (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 8, Research report, 1952)
   For å få et innblikk i om man ved kjemiske undersøkelser kan slutte seg til om et sildemel har vært for sterkt påkjent under tørkingen, er det gjort en del analyser av presskake og mel umiddelbart etter framstillingen og ...
  • Undersøkelser av "helmel" 

   Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 6, Research report, 1952)
   "Whole-meal" is a term used for herring produced in such a way as to incorporate the solid matter of the "stick water" into the meal. Feeding experiments have showed that "whole meal" contains the same growth stimulating ...
  • Undersøkelser over analysemetoder for ammoniakk og metylaminer i fisk 

   Hjorth-Hansen, Sverre; Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 6, Research report, 1947)
   Nesten alle som anvender en objektiv bedømmelsesmetode som støtte for organoleptiske iakttagelser av fisks ferskhet har valgt bestemmelse av flyktig N. Dette er et samlebegrep for ammoniakk og metylderivatene av denne. En ...