• Analyse av kvikksølv i skrei og vårtorsk ved flammeløs atomabsorpsjon 

      Olafsen, Jan A.; Losnegard, Norvald; Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 13, Research report, 1973)
      Det er foretatt kartlegging av kvikksølvinnholdet i en kolleksjon skrei fra Lofoten, samt en kolleksjon vårtorsk fra Finnmark. Prøvene er oppsluttet med svovelsyre/salpetersyre og vanadiumpentoksyd som katalysator, og ...