• Antiharskningsmidler for medisintran 

   Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 10, Research report, 1951)
   Av de undersøkte antioksydasjonsmidler er det bare gallatene og vitamin C (ascorbinsyre), som hva harskningshemmende evne og nøytral smak angår, kan ansees brukbare for medisintran. Ekvimolekylære mengder av gallatene ga ...
  • Fóringsforsøk med sildemel tilsatt di-tert-butyl-p-hydroksy-toluen (BHT) og med rasjoner med og uten E-vitamin til slaktegriser 

   Hvidsten, Harald; Astrup, Harald; Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 4, No. 9, Research report, 1965)
  • Lysbrytningen (n 20/D) i det uforsåpbare av rene gadustraner 

   Aure, Lars; Trøen, Edward (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 11, Research report, 1951)
   In the cod and coalfish liver oils investigated, the vitamin A content increased with increasing amounts of unsaponifiable matter. A relative increase in per cent of unsaponifiable matter paralled about half as much relative ...
  • Oxidative rancidification of marine oils 

   Aure, Lars; Ottesen, Ivar; Finne, Gunnar; Kløkstad, Hans (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 3, Research report, 1967)
  • Traners Resistens mot Harskning 

   Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 3, Research report, 1952)
  • Undersøkelse av sildemel framstilt etter forskjellige tørkemetoder 

   Aure, Lars; Bakken, Kåre; Jebsen, Jens Wohl (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 8, Research report, 1952)
   For å få et innblikk i om man ved kjemiske undersøkelser kan slutte seg til om et sildemel har vært for sterkt påkjent under tørkingen, er det gjort en del analyser av presskake og mel umiddelbart etter framstillingen og ...
  • Undersøkelse av torskelever fra Vest-Grønland 1949. 

   Aure, Lars; Kløkstad, Hans (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 8, Research report, 1951)
   1. Torsken ved Vest-Grønland vokser senere enn vanlig etter at den er blitt kjønnsmoden. Hanfisken er ca. 5 cm lengere enn hunfisk av samme alder. Gjennomsnittsalderen var høy - 11.85 år - og lengden 77.2 cm. 2. Leveren ...
  • Vitamin A i innvoller av torsk og sei. 

   Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 1, Research report, 1951)
   Mengden av blindtarmer i Lofot-torsk er ca. 1,26 g/100 g av rundvekten, og fettinnholdet ca. 1,82 g/100 g blindtarm. Fettets vitamin A-innhold bestemtes til 29.000 internasjonale enheter vitamin A pr.g., tilsvarende 525 ...
  • Vitamin A-innhold i håkjerringtran produsert i 1948 

   Aure, Lars; Kløkstad, Hans (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 8, Research report, 1951)
   Vitamin A-innholdet i håkjerringtraner fra fangst utenfor Finnmark, i Barentshavet og ved vest-Grønland er temmelig ens, med ekstinksjoner (E3265Å) fra ca. 1.0 til 1.4 tilsvarende ca. 1900 til 2700 internasjonale enheter ...